Όροι χρήσης προγράμματος επιβράβευσης πελατών "All Star Club".

ALL STAR CLUB ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «GOODY’S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
Η εταιρία με την επωνυμία «GOODY’S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (εφεξής καλούμενη και «Διοργανώτρια») με έδρα τα Σπάτα Αττικής, Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 14Β (εφεξής καλούμενη και «Διοργανώτρια») στο πλαίσιο προώθησης της προϊόντων και υπηρεσιών της διοργανώνει το All Star Club (εφεξής το «Πρόγραμμα»).
Στα πλαίσια του Προγράμματος συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η «Διοργανώτρια» θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου που έρχονται σε γνώση της βάσει της παρούσας με σκοπό τη διαχείριση του πελατολογίου της και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της και θα τηρεί αρχείο σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, πλην της εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΪΤ ΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «Right On M.E.Π.Ε.» με έδρα το Γαλάτσι Αττικής επί της οδού Σούρη αριθμ. 49.
Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 και το δικαίωμα μου να ανακαλέσω τη συναίνεσή μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων ή να ζητήσω τη διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Αναλυτικά τα δικαιώματα των μελών αναφέρονται στην δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων των μελών ALL STAR CLUB αναφέρονται στον ιστότοπο www.goodys.com. Επιπλέον, δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που διέπουν το πρόγραμμα, όπως αυτοί αναγράφονται παρακάτω, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Περιγραφή Προγράμματος Επιβράβευσης και Πιστότητας
Το Πρόγραμμα All Star Club (εφεξής το «Πρόγραμμα») είναι το πρόγραμμα επιβράβευσης και ανταμοιβής των πιστών πελατών της εταιρείας Goody’s A.E.
Πιο συγκεκριμένα, για να συμμετάσχει κάποιος πελάτης της Διοργανώτριας στο Πρόγραμμα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει εγγραφή μέσα από τα διαθέσιμα κανάλια εγγραφής. Από τη στιγμή που ο χρήστης έχει επιβεβαιώσει την εγγραφή του, μπορεί να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί τον αριθμό μέλους (αριθμός κινητού τηλεφώνου που ο ίδιος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του) σε κάθε του αγορά μέσα από τα σημεία πώλησης Goody’s Burger House που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και να συλλέγει αστέρια (εφεξής οι «Πόντοι»).
Κάθε φορά που κάποιο μέλος του Προγράμματος συγκεντρώνει 100 Πόντους, τότε κερδίζει μια δωροεπιταγή αξίας πέντε (5) ευρώ (εφεξής η «Δωροεπιταγή»).
Η Δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα Goody’s Burger House που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, από οποιοδήποτε κανάλι Goody’s Burger House.
Εκτός από τους Πόντους, το κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε μηνιαίες κληρώσεις, για διάφορα δώρα που θα δημοσιεύονται στο goodys.com , αρκεί να έχει αποκτήσει Πόντους κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα. Για τη συμμετοχή του στις κληρώσεις, δεν απαιτείται καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. Ο αριθμός συμμετοχών του ορίζεται ως ο αριθμός των Πόντων που έχει κερδίσει τη συγκεκριμένη περίοδο. Η κλήρωση του μήνα θα διεξάγεται ηλεκτρονικά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, ενώ η ακριβής ημερομηνία θα αναφέρεται στους Όρους συμμετοχής κάθε κλήρωσης, οι οποίοι θα δημοσιεύονται κάθε φορά παράλληλα με τη δημοσίευση της νέας θεματικής κλήρωσης. Οι νικητές θα ενημερώνονται τηλεφωνικώς και θα δημοσιεύονται στο www.goodys.com (εφεξής ο «Ιστότοπος»).
 1. Εφαρμογές και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
  1. Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση του Προγράμματος επιβράβευσης πελατών All Star Club της Διοργανώτριας, και ειδικότερα των διαδικασιών εκείνων που αφορούν το πλαίσιο απόκτησης και εξαργύρωσης των Πόντων του Προγράμματος από τα συμμετέχοντα σε αυτό άτομα (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).
  2. Το Πρόγραμμα έχει ως ημερομηνία εκκίνησης τον μήνα Απρίλιο του 2017 ενώ δε διέπεται από κάποια καθορισμένη ημερομηνία λήξης. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε.
  3. Το Πρόγραμμα ισχύει για όλη τη διάρκεια εκάστου ημερολογιακού έτους και αφορά τις αγορές που πραγματοποιούνται σε όλα τα σημεία πώλησης της Διοργανώτριας, καθώς και την αλληλεπίδραση των μελών με το ίδιο το Πρόγραμμα, μέσα από Διαγωνισμούς, κληρώσεις και συμμετοχές σε διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες θα αναγράφονται σε ευκρινές σημείο στην ισχύουσα έκδοση του Ιστότοπου. Ο Διοργανωτής διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα προσθήκης, αφαίρεσης και γενικότερα τροποποίησης των ενεργειών που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού Πόντων.
  4. Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
   1. Να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα, ηλικία, φύλλο και επάγγελμα.
   2. Για τους ανήλικους, κάτω των 18 ετών, τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα, άλλως την επιμέλεια αυτών.
   3. Έχουν καταχωρήσει έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου.
   4. Έχουν επιβεβαιώσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Προγράμματος να ενημερώνουν για τις αλλαγές των προσωπικών τους στοιχείων το προφίλ τους στον ιστότοπο του Προγράμματος (www.goodys.com).
  5. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτική με την αγορά των προϊόντων.
  6. Η συλλογή πόντων γίνεται:
   1. Μέσω αγοράς προϊόντων από τα κανάλια Goody’s Burger House που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα,
   2. Μέσω δραστηριοτήτων και αλληλεπίδρασης στον Ιστότοπο του Προγράμματος (www.goodys.com)
  7. Το αναγνωριστικό κινητό τηλέφωνο (Loyalty Id) δεν μπορεί να αλλάξει από την στιγμή που δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού κινητού τηλεφώνου λόγω, παραδείγματος χάρη, απώλειας/κλοπής δεν δύναται να μεταφερθούν οι κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω χρήστη σε νέο λογαριασμό του ίδιου χρήστη με άλλο αριθμό κινητού τηλεφώνου. Ως κίνηση ορίζεται κάθε ενέργεια που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης με την συμμετοχή του στο πρόγραμμα όπως Πόντοι, συμμετοχές σε κληρώσεις, δωροεπιταγές ή/και άλλοι ενεργοποιημένοι μηχανισμοί, όπως η απόκτηση επιπλέον αστεριών λόγω εκτέλεσης συγκεκριμένης δραστηριότητας.
 2. Εγγραφή στο Πρόγραμμα
  Για να συμμετάσχει κάποιος πελάτης των Goody’s στο Πρόγραμμα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει εγγραφή μέσα από τα διαθέσιμα κανάλια εγγραφής. Από την στιγμή που ο χρήστης έχει επιβεβαιώσει την εγγραφή του, μπορεί να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί τον αριθμό μέλους σε κάθε του αγορά μέσα από τα σημεία πώλησης Goody’s που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα καθώς και για online παραγγελίες μέσα από την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή και να συλλέγει Πόντους.

  Για να εγγραφεί κάποιος στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να ακολουθήσει έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 1. Ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα δωρεάν, μέσα από τον Ιστότοπο www.goodys.com, συμπληρώνοντας το Όνομα, το Επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου και τον έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου που θέλει να χρησιμοποιήσει σαν αναγνωριστικό (Loyalty Id) και επιβεβαιώνοντάς το, συμπληρώνοντας με τον κωδικό επιβεβαίωσης που ο χρήστης έλαβε με SMS (χρέωση λήψης 0€/SMS), το αντίστοιχο πεδίο.
 2. Ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα δωρεάν, μέσα από το Goody’s Application, συμπληρώνοντας το Όνομα, το Επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου  και τον έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου που θέλει να χρησιμοποιήσει σαν αναγνωριστικό (Loyalty Id) και επιβεβαιώνοντάς το, συμπληρώνοντας με τον κωδικό επιβεβαίωσης που ο χρήστης έλαβε με SMS (χρέωση λήψης 0€/SMS), το αντίστοιχο πεδίο.
 3. Ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί στο πρόγραμμα δωρεάν από τα καταστήματα Goody's που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δίνοντας τον αριθμό του κινητού του στον ταμία. Ο ταμίας πληκτρολογεί τον αριθμό στο ειδικό πεδίο και εφόσον ο χρήστης δεν βρεθεί ως εγγεγραμμένο μέλος, λαμβάνει αίτημα εγγραφής μέσω SMS. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ο χρήστης θα πρέπει να μεταβεί στον σύνδεσμο που αναφέρεται στο SMS και να ολοκληρώσει την εγγραφή του. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ολοκληρώσει την εγγραφή του εντός 60 ημερών από την ημέρα που έχει γίνει η καταχώριση του αιτήματος. Μετά το πέρας του συγκεκριμένου διαστήματος εφόσον επιθυμεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα θα πρέπει να εκκινήσει τη διαδικασία από την αρχή.
 4. Ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα δωρεάν, μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο 18365 όπου χρειάζεται να επιβεβαιώσει το Όνομα, το Επίθετο και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που θέλει να χρησιμοποιήσει σαν αναγνωριστικό (Loyalty Id).
 5. Ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα, αποστέλλοντας ένα γραπτό μήνυμα (SMS) γράφοντας “GOODY’S Όνομα Επίθετο” με χρέωση 0.11€/SMS συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον πενταψήφιο κωδικό 54011 με το οποίο (SMS) θα δηλώνει την συναίνεσή του προκειμένου να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα. Για την εγγραφή του απαιτείται η αποστολή ενός μόνο SMS. YΠΠ (Μ-ΣΤΑΤ).
 6. Promo Channel
Σε περίπτωση εγγραφής στο Πρόγραμμα από κατάστημα Goody’s διευκρινίζεται ότι το μέλος δεν θα γίνεται αυτομάτως χρήστης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής. Σε αυτή την περίπτωση θα έχει όλα τα προνόμια και τις δυνατότητες του Προγράμματος εκτός αυτών που παρέχονται αποκλειστικά μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής (π.χ. παρακολούθηση των πόντων ή κουπονιών που έχει συλλέξει ή τις εξαργυρώσεις στις οποίες έχει προβεί).
 1. Συλλογή Πόντων
Για να συλλέξει κάποιος τα αστέρια (Πόντοι) του All Star Club είναι απαραίτητο να είναι ενεργό μέλος του Προγράμματος. Πόντους μπορεί κανείς να συλλέξει κατά τη διάρκεια των αγορών του μέσα από τα καταστήματα Goody’s Burger House και τα κανάλια διανομής που ανήκουν στη Διοργανώτρια, καθώς με κάθε αγορά ενός (1) ευρώ το κάθε μέλος κερδίζει δύο (2) Πόντους.
Για τη συλλογή των Πόντων είναι απαραίτητη η επίδειξη του προσωπικού αριθμού μέλους (Loyalty Id). Ο αριθμός μέλους αντιστοιχεί στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της εγγραφής του.
Κάθε μέλος δύναται να αποκτά πόντους μόνο για δύο παραγγελίες ανά ημέρα ενώ μετά την δεύτερη παραγγελία, οι πόντοι αποδίδονται μόνο κατόπιν ελέγχου.
Για την επιπλέον επιβράβευση των Συμμετεχόντων, κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος, δύναται να ενεργοποιούνται μηχανισμοί που μπορούν να δώσουν στους Συμμετέχοντες τη δυνατότητα απόκτησης πρόσθετων Πόντων ως επιβράβευση για την επιτυχή ολοκλήρωση συγκεκριμένων και σαφώς οριοθετημένων δοκιμασιών (π.χ. επιτυχής εγγραφή, απάντηση σε ένα αριθμό ερωτήσεων, αγορά συγκεκριμένων προϊόντων κλπ).
Στις παραπάνω περιπτώσεις, η λήψη των πρόσθετων Πόντων προϋποθέτει ικανοποίηση των εκάστοτε τιθέμενων κριτηρίων από το συμμετέχοντα, τα οποία θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο καθ’ όλη τη Διάρκεια του Προγράμματος.
 1. Εξαργύρωση Πόντων
  1. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των Πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Με τη συλλογή κάθε 100 Πόντων, ο κάθε Συμμετέχων κερδίζει μια Δωροεπιταγή πέντε (5) ευρώ, την οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε διάστημα τριών (3) εβδομάδων, σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης της Διοργανώτριας, το οποίο συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
  2. Οι δωροεπιταγές έχουν ισχύ από την επόμενη ημερολογιακή μέρα έως τρεις (3) εβδομάδες μετά.
  3. Σε κάθε συναλλαγή δύναται να εξαργυρώσει πολλαπλές Δωροεπιταγές. Από τη στιγμή που ο Συμμετέχων διαθέτει Δωροεπιταγές οι οποίες δεν έχουν λήξει, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, αρκεί το συνολικό ποσό της παραγγελίας του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο της ελάχιστης παραγγελίας μετά την εφαρμογή της/των δωροεπιταγής/δωροεπιταγών στο εκάστοτε κανάλι.
  4. Δεν υφίσταται ανώτατος αριθμός Πόντων που μπορεί ένας Συμμετέχων να συγκεντρώσει, ενώ οι Πόντοι του Προγράμματος δεν μηδενίζονται.
  5. Οι συναλλαγές εξαργύρωσης εξαιρούνται από την συλλογή Πόντων.
  6. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αναπροσαρμόζει ή να αντικαθιστά τον τρόπο υπολογισμού των Πόντων και του ύψους επιβράβευσης των αγορών.
 2. Κληρώσεις
  1. Ο κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε μηνιαίες κληρώσεις, αρκεί να έχει αποκτήσει έστω έναν Πόντο κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα. Ο αριθμός των συμμετοχών που έχει, ορίζεται ως ο αριθμός των Πόντων που έχει κερδίσει τη συγκεκριμένη περίοδο.
  2. Από τις κληρώσεις του μήνα, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Τεχνικής Αναδόχου και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού.
  3. Η κλήρωση του μήνα θα διεξάγεται ηλεκτρονικά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα ενώ θα είναι διαθέσιμοι ξεχωριστοί Όροι συμμετοχής για κάθε κλήρωση που θα διεξάγεται στο πλαίσιο του Προγράμματος.
  4. Εκάστη κλήρωση θα πραγματοποιείται μέσω ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού.
  5. Στη διαδικασία των κληρώσεων δεν υπάρχει καμία απολύτως ανθρώπινη παρέμβαση. Οι αριθμοί κλήσης (MSISDN) των συμμετεχόντων, μέσω των οποίων πραγματοποιούν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα, καταχωρούνται στο σύστημα της Τεχνικού Ανάδοχου, με σκοπό την ποντοδότηση, τον έλεγχο αυτών και την ανάδειξη των δικαιούχων συμμετοχής στις κληρώσεις του μήνα και νικητών αυτού.
  6. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσεται η αντίστοιχη αξία τους με χρήματα.
  7. Εκτός από την εξασφάλιση για τους νικητές του δώρου που έκαστος κέρδισε, η Διοργανώτρια και η Τεχνικός Ανάδοχος ουδεμία άλλη πρόσθετη υποχρέωση έχουν προς αυτούς που συμμετείχαν στην κλήρωση του Μήνα. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Τεχνικού Αναδόχου περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων και δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Μετά την κλήρωση και τη διανομή των δώρων στους νικητές, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Τεχνικής Αναδόχου παύει να υφίσταται.. Η Διοργανώτρια και η Τεχνική Ανάδοχος δε θα ευθύνονται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, για τα οποία οι νικητές του Προγράμματος, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτών, πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους κατασκευαστές των Δώρων ή στις σχετικές αντιπροσωπείες. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της Διοργανώτριας ή της Τεχνικής Αναδόχου. Σε πλήρη εξόφληση οποιασδήποτε τυχόν αξίωσης ή απαίτησης οποιουδήποτε νικητή αναφορικά με πραγματικά ή άλλα ελαττώματα και αντί καταβολής (pro soluto) συμφωνείται ότι η Διοργανώτρια ή η Τεχνική Αναδόχος (κατ’εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας) θα εκχωρήσουν προς το νικητή, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του νικητή, τυχόν εργοστασιακές ή άλλες εγγυήσεις του κατασκευαστή που συνοδεύουν το αντίστοιχο Δώρο, εφόσον υφίστανται. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή της Τεχνικής Αναδόχου θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο οποιουδήποτε εξ αυτών. Επίσης η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και βλάβη σωματική ή/και ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα. Επίσης η Διοργανωτρια και η Τεχνική Ανάδοχος δε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε αδυναμία ή καθυστέρηση της λήψης ή καταχώρισης SMS συμμετέχοντα από το σύστημα του Προγράμματος για τεχνικούς λόγους, λόγους ανωτέρας βίας ή λόγους αποδιδόμενους σε σφάλμα οποιασδήποτε φύσης.
  8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον αριθμό και το είδος των δώρων κατά την κρίση της. Οι νικητές θα λαμβάνουν το δώρο τους σε τόπο και χρόνο που θα ορίσουν η Διοργανώτρια και η Τεχνική Ανάδοχος με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο θα είναι δυνατή η πιστοποίηση – εξακρίβωση των στοιχείων που θα έχει δηλώσει στην τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διοργανώτρια. Για την παραλαβή του δώρου ο νικητής θα πρέπει να συμπληρώνει και να υπογράφει την φόρμα αποδοχής δώρου. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος και δε διαθέτει τέτοιο έγγραφο το Δώρο θα παραδίδεται σε ένα εκ των γονέων του.
  9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα του Ιστότοπου τους νικητές των κληρώσεων. Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι Συμμετέχοντες δίδουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των νικητών.
 3. Λήξη-Καταγγελία
  1. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται προηγουμένως στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει κατά τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα ή με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός των καταστημάτων της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το Πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει έγγραφη γνωστοποίηση στον συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα.
  2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Διοργανώτρια τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο Συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρίας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της Διοργανώτριας.
  3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συμμετοχή του Συμμετέχοντος ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας εξαπάτησης από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι Πόντοι και οι δωροεπιταγές που έχουν αποκτηθεί θα διαγράφονται αμέσως.
 4. Γενικοί Όροι
  1. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων συμμετοχής.
  2. Οποιοσδήποτε δικαιούται να λαμβάνει με επιμέλεια και έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων συμμετοχής, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση support_allstarclub@goodys.com
  3. Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα www.goodys.com. Για απορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να αποστείλετε email στο support_allstarclub@goodys.com.
  4. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του Μέλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS/Viber). Τα μέλη που γράφονται στο Πρόγραμμα αποδέχονται υποχρεωτικά την λήψη ενημερώσεων και προσφορών, προκειμένου να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους σκοπούς του Προγράμματος (αποστολή Δωροεπιταγών και κουπονιών που ο χρήστης έχει κερδίσει με την συλλογή πόντων, νέων αλλά και αποκλειστικές προσφορές μόνο για τα μέλη). Τα μέλη ωστόσο έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν το μέσο από το οποίο θέλουν να λαμβάνουν ενημερώσεις και προσφορές αποκλειστικά μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής.
  5. Εάν ο Συμμετέχων επιθυμεί να διαγραφεί από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, τότε θα πρέπει να επισκεφτεί τον Ιστότοπο www.goodys.com, να συνδεθεί στον λογαριασμό του, να μεταβεί στην κατηγορία «Ο Λογαριασμός μου» στην ενότητα «Προσωπικά Στοιχεία» και να επιλέξει τη διαγραφή του πατώντας πάνω στο κουμπί της διαγραφής.
  6. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι αυτός που λαμβάνει μέρος στο Πρόγραμμα είναι ο κάτοχος ή έχει τη νόμιμη και ανεπιφύλακτη έγκριση και ρητή εξουσιοδότηση του κατόχου της SIM κάρτας που αντιστοιχεί στον αριθμό του κινητού με τον οποίο έλαβε μέρος στο Πρόγραμμα. Η αποστολή SMS σύμφωνα με τους παρόντες όρους συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων εκ μέρους του Συμμετέχοντος. Ειδικότερα ο Συμμετέχων αποδέχεται την λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων για την προώθηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού και για όσο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνισμός αυτός.
  7. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα, που ενδέχεται να προκύψει υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

  1. Η ηλεκτρονική κλήρωση του διαστήματος Μαρτίου 2023 θα διεξαχθεί την 7η Απριλίου 2023.
  2. Η κλήρωση θα αναδείξει έναν (1) νικητή και πέντε (5) αναπληρωματικούς. Το δώρο της κλήρωσης αφορά δωρεάν γεύματα συνολικής αξίας 400€ για τα καταστήματα του δικτύου Goody's Burger House που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών "All Star Club".
  3. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά.
  4. Ο κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην κλήρωση για τον μήνα Σεπτέμβριου και Οκτώβριο 2021, αρκεί να έχει αποκτήσει έστω έναν Πόντο κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Ο αριθμός των συμμετοχών που έχει, ορίζεται ως ο αριθμός των Πόντων που έχει κερδίσει τη συγκεκριμένη περίοδο.
  5. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα του Ιστότοπου τους νικητές των κληρώσεων. Με την συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι Συμμετέχοντες δίδουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των νικητών.
  6. Οι νικητές θα λαμβάνουν το δώρο τους σε τόπο και χρόνο που θα ορίσουν η Διοργανώτρια και η Τεχνική Ανάδοχος με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο θα είναι δυνατή η πιστοποίηση – εξακρίβωση των στοιχείων που θα έχει δηλώσει στην τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διοργανώτρια. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος και δε διαθέτει τέτοιο έγγραφο το Δώρο θα παραδίδεται σε ένα εκ των γονέων του.
  7. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των τυχερών που θα κληρωθούν κατά τα ανωτέρω δεν απαντήσει στην τηλεφωνική επικοινωνία, αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και αυτό αποδίδεται στον πρώτο από τη λίστα επιλαχόντων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χωρίς ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
  8. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποδεικνύει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής καθώς και των Όρων Συμμετοχής του Προγράμματος Επιβράβευσης και Πιστότητας της «GOODY’S Α.Ε.» και δη του όρου 5 («κληρώσεις») αυτών, από τον συμμετέχοντα.
  9. Το δώρο θα δοθεί με τη μορφή 16 μοναδικών κωδικών αξίας 25€ έκαστος, οι οποίοι θα μπορούν να εξαργυρωθούν αποκλειστικά για κατανάλωση εντός του καταστήματος για αγορές που θα πραγματοποιηθούν έως τις 31/5/2023 από τα φυσικά καταστήματα Goody's ή online μέσω της υπηρεσίας Tap 'n Grab για Dine In. 

Κάθε αλλαγή στους παρόντες Όρους θα αναρτάται αμέσως εδώ