Δούλεψε σε ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον! Διαμόρφωσε το ωράριο στις ανάγκες σου! Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες καριέρας που σου προσφέρουμε !

Εταιρική Υπευθυνότητα
Η συνεισφορά σε ένα ισορροπημένο και βιώσιμο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον είναι σημαντική προτεραιότητα για τον Όμιλο. Στοχεύουμε διαχρονικά στην έμπρακτη υποστήριξη της Ελληνικής οικονομίας, και τη δημιουργία αξίας για το σύνολο της κοινωνίας, με οδηγό πάντα το όραμα και τις αξίες μας. Έχουμε σχεδιάσει και ακολουθούμε ξεκάθαρες στρατηγικές σε όλους τους τομείς της κοινωνικής υπευθυνότητας, και υλοποιούμε το πλάνο μας σύμφωνα με τις αρχές και τις σύγχρονες προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.